اهداف ارزشيابي كيفي –توصيفي مصوب شوراي عالي

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

_ارتقاء بهداشت رواني دانش آموزان با كاهش اضطراب ناشي از امتحانات

_فراهم نمودن زمينه مناسب براي پرهيز از كمي گرايي صرف در ارزشيابي, تحصيلي-تربيتي

_تأكيد بر اهداف, آموزش و پرورش به جاي تأكيد بر محتواي كتاب ها

_ارتقاء جايگاه ارزشيابي فرايندي و بهره گيري از نتايج آن در تعيين سرنوشت تحصيلي دانش آموزان

_كمك به رشد متعادل و همه جانبه شخصيت دانش آموزان با افزايش بهداشت رواني محيط ياددهي_يادگيري

_تقويت مشاركت دانش آموزان و اوليائ آنان در فرايند ارشيابي تحصيلي_ تربيتي

ابزار های ارزشیابی توصیفی:

   1- پوشه کار ( کارنما)  2- برگ ثبت مشاهدات ( فهرست وارسی ، مقیاس درجه بندی، فهرست  واقعه نگاری )

3_ آزمون ها ( عملکردی – مداد کاغذی و ...)4_ آزمون مداد كاغذی5_ تکالیف درسی

 

 

 

ارزشیابی پوشه ای (پوشه كار)

 یک مجموعه هدفدار منظم از کار و فعالیّت فراگیر که نشان دهنده تلاش و کوشش و پیشرفت و رشد دست آوردها و موفقیّت های او   می باشد. فراگیران را به فراگیرانی پویا و فعال تبدیل می  کند که در  برابر یادگیری و پیشرفت خود مسئول باشند پوشه کار مانند یک جورچین (پازل) مجموعه ی قطعاتی از کارهای هدفدار فراگیران است که به او امکان می دهد تا  توانایی های خود را از جهات مختلف  به نمایش بگذارد. البته هر پوشه می تواند شامل کار یک فرد  یا یک  گروه باشد. که به یک یا  چند موضوع درسی اختصاص  دارد  که البته می توان در زمان معین فراگیر آن را به خانه ببرد یا در  مدرسه نگهداری  شود و در اختیار معلم سال بعد قرار گیرد.

 پــوشه مانند یك پازل، مجموعه قطعاتی از كارهای دانش آموز است كه با اتصال این قطعات می توان، از دانش آمـــوز تصویر كامل و روشن تــری به عنوان یك یادگیرنده مادام العمر به نمایش گذاشت. پوشه می تواند شامل فهرست های ارزشیابی معلم، گزارش كارهای دانش آموز، یادداشت های معلم، گزارش گردش های علمی و كارهای عملی و پروژه های دانش آموز باشد. این مجموعه متنوع به دانش آموز امكان می دهد، توانایی های خود را از جهات گوناگون به نمایش بگذارد. به این ترتیب، بدیهی است كه در یك پوشه ممكن است قطعات جداگانه ای از كار دانش آموز موجود باشد كه هركدام به تنهایی اطلاعات معتبری به معلم یا دانش آموز ندهد، ولی از تلفیق و تركیب آن ها می توان تصویری كامل از دانش آموز ارائه داد؛ درست به مثابه یك پازل

چرا باید از پوشه استفاده كنم؟

 

1_ دانش آموز از طریق ارائه پوشه خود فرصت پیدا می كند تا میزان توانایی ها و دانش خود را مستند سازد.

2_ پوشه دانش آموز به وی امكان می دهد شاهد رشدو پیشرفت خود باشد.همچنین اعتمادبه نفس اورا افزایش می دهد.

3_ پوشه فرصت شناخت و اصلاح اشتباهات را به دانش آموز می دهد. این كار توان ریسك كردن، نهراسیدن از اشتباه، جرأت پذیرش اشتباه و اصلاح آن را به وی می دهد. به این ترتیب دانش آموز را در فرایند آموزش خود سهیم می سازد.

4_  پوشه به دانش آموز فرصت می دهد بین آموخته های قبلی و جدید ارتباط برقرار كند.

5_  دانش آموز از طریق مرور پوشه های خود در سال های متوالی، می تواند قابلیت های خود را شناسایی كند و در مورد آینده تحصیلی و شغلی خود آگاهانه تصمیم گیری كند.

6_  پوشه ابزاری برای تعامل با همكلاسی ها، معلمان و والدین است.

7_  مرور پوشه دانش آموز، به معلم امكان می دهد با اطمینان بیش تر و بر اساس دلایل مستند در مورد دانش آموز قضاوت كند.

8_  مرور پوشه دانش آموز به والدین امكان می دهد در جریان پیشرفت فرزندشان قرار گیرند، نقاط قوت و ضعف او را بشناسند و نقش مثبت، سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی او داشته باشند.

9_  زمانی كه قرار است دانش آموز بخشی از كارهای خود را برای نگهداری در پوشه انتخاب كند، این عمل به وی فرصت تمرین برای تصمیم گیری های آگاهانه و قضاوت مسؤولانه می دهد.

10_  مرور پوشه دانش آموز به معلم فرصت می دهد قابلیت های وی را به درستی شناسایی و با توجه به تئوری هوش های چندگانه برای آموزش وی برنامه ریزی كند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 17 آذر 1397 ساعت: 21:05

close
تبلیغات در اینترنت