استفاده از هوش هاي چند گانه در كلاس درس:

ساخت وبلاگ
چکیده : معلمان بخوبي از اين حقيقت آگاهند كه هر كلاس پر از دانش آموزاني است كه از جنبه های گوناگون با يكديگر ... با عنوان : استفاده از هوش هاي چند گانه در كلاس درس: بخوانید :

معلمان بخوبي از اين حقيقت آگاهند كه هر كلاس پر از دانش آموزاني است كه از جنبه های گوناگون با يكديگر  فرق دارند. هر دانش آموز از يك فرهنگ متفاوت مي آيد . پيش زمينه فرهنگي و اقتصادي هريك از آنها سطوح متفاوتي از علاقه ،روش هاي متفاوت ابراز وجود و نقاط ضعف متفاوت را ايجاد مي كند .

گاردنر مي گويد بسیار مهم است كه معلم تفاوتهاي فردي ميان دانش آموزان را خيلي جدي بگيرد.

 آگاهي از تئوري هوش هاي چند گانه معلمان را بر مي انگيزد تا روش هاي متفاوتي را براي كمك به همه دانش آموزان كلاسشان بيابند. معلمان بايدآگاه باشند هر دانش آموز نيمرخ هوشي منحصر به فرد خودش را دارد كه مي تواند بر يادگيري او تاثير بگذارد.

اما يك معلم چگونه بايد با چنين كلاس متنوعي مواجه شود؟

 در كلاس هاي سنتي باهمه دانش آموزان به صورت يك گروه مشابه برخورد شده و تمرينات مشابهي به همه دانش آموزان داده میشود و انتظارمی رود در زمان يكسان جواب مشابهي توليد شود .

از دانش آموزان انتظار مي رود طي يك زمان محدود و يكسان، دانش ارائه شده بوسيله معلم را فرا گيرند.

 اكثر دانش رسمي با استفاده از زبان و تحليل رياضي/ منطقي ارائه شده و بوسيله روش هاي محدود و آزمونهاي مكرر مورد ارزيابي قرار مي گیرد كه به موجب آن بهترين نمره به دانش آموزي اختصاص داده مي شود كه بالاترين توانايي را براي محفوظات داشته است.

بر طبق گفته گاردنر ،دانش آموزان در روشهايي كه منش شناختي آنها است ياد مي گيرند .

 معلمان مي توانند اجازه دهند دانش آموزان با اطمينان طی روش هاي گوناگون بياموزند و كشف كنند ،آنها مي توانند دانش آموزان را به طرف خود آموزي هدايت كنند.

معلمان از تنوع كلاسهايشان آگاه هستند و بايد چيز هايي را درباره دانش آموزانشان بياموزند تا در آموزش و روند يادگيري آنها سرمايه گذاري موثرتري انجام دهند.

در گام اول به منظور ارزيابي تفاوت هايي كه در هر كلاس وجود دارند و براي درك بهتر نقاط قوت وضعف دانش آموزان كه مستقيماً به روند يادگيري آنها وابسته اند، استفاده از پرسشنامه سنجش هوش هاي چند گانه توصيه مي شود .

دانش آموزان با پاسخ گويي به سئوالات اين پرسشنامه با سبك هاي يادگيري  خاص خود آشنا شده و معلم باشناسايي آن ها مي تواند روش هاي آموزش خود را بر آن منطبق سازد. 

 

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 17 آبان 1397 ساعت: 22:52