سه شیوه برای آموزش و ارزشیابی املای کلمه ها به دانش آموزان کلاس اول

ساخت وبلاگ
چکیده : خود سنجی :  پس از گفتن یک جمله ی کامل ازدیکته ،ازدانش آموزان می خواهیم ،کلمه های جمله ی خود را بررسی... با عنوان : سه شیوه برای آموزش و ارزشیابی املای کلمه ها به دانش آموزان کلاس اول بخوانید :

خود سنجی :

 پس از گفتن یک جمله ی کامل ازدیکته ،ازدانش آموزان می خواهیم ،کلمه های جمله ی خود را بررسی کرده وبامداد قرمززیرغلط هایی که احتمالاًغلط نوشته اند خط کشیده وصحیح آن را بنویسند.از دانش آموزان می خواهیم کلمه هایی راکه به درستی یا اشتباه بودن آن مشکوک هستند رابخش وصدا کشی کرده واز صحیح بودن آن مطمئن شوند.

همسال سنجی:

بعد از گفتن یک جمله ی کامل از دانش آموزان یک نیمکت می خواهیم که املاهای خود را تعویض کنند.سپس با دقّت تمام املای دوست خود را کلمه  به کلمه بررسی کنند وبا مداد قرمز غلط های احتمالی را مشخص کنند.

همیاری :

بعد از گفتن املا از دانش آموزان یک نیمکت می خواهیم ،یکی از املاها را برداشته وباکمک هم اقدام به صحیح کردن وجستجوی غلط های احتمالی کنند.تا دوست خود(صاحب املا)متوجّه اشتباه خود شده وصحیح آن را بنویسد.

اهداف:

1-خارج کردن املا از حالت سنتی

2-بالابردن اعتماد به نفس دردانش اموزان

3- یادگیری بدون ترس واضطراب

4- ایجاد صمیمیت بین دانش آموزان واعتماد پیداکردن نسبت به یکدیگر

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 17 آبان 1397 ساعت: 22:52