شیوه های برخورد بابرخی خصوصیات شاگردان

ساخت وبلاگ
چکیده : 1.شاگردانی که اطلاعات زیادی دارند:• صحبت با انها.• ارزش قائل شدن برای تجربیات آنها.• کمک گرفتن ازآنه... با عنوان : شیوه های برخورد بابرخی خصوصیات شاگردان بخوانید :
1.شاگردانی که اطلاعات زیادی دارند:


• صحبت با انها.
• ارزش قائل شدن برای تجربیات آنها.
• کمک گرفتن ازآنها دردادن درس.
• درگیر کردن آنها بامطالب.
• مورد تایید قراردادن آنها تا ارزش علم وتجربه برای کلاس ملموس شود.
• آنهارا به عنوان مربی گروههای کوچک وکم تجربه قرار دهیم.


2. شاگردانی که فکر می کنند همه چیزرا می دانند:


• انجام فعالیتهای گروهی.
• صحبت کردن باآنها درزنگ تفریح واجازه دادن به آنها تا متوجه شوند اطلاعات غیر مرتبط است.
• تا حد ممکن از اطلاعات به روز آنها استفاده کنیم.


3. شاگردانی که به نظرات خود ودیگران احترام نمی گذارند:


• برنامه هایی طراحی کنید تااعضای گروه همدیگررا بشناسند.
• گروه محور باشید.
• قانونی وضع کنید که به اطلاعات وایده های یکدیگر احترام بگذارید.
• به نقطه نظرات افراد درکلاس احترام گذارید وآنهارا تکمیل کنید.


۴. شاگردانی که با هم صحبت می کنند ومزاحم دیگران می شوند:


• قانونی درکلاس حاکم کنید که درهرزمان فقط یک نفر می تواند حرف بزند.
• بدون اینکه در شاگردان حالت دفاعی ایجاد کنید قبل از ادامه درس چند لحظه سکوت کنید.
• در طول سخنرانی به طرف شاگردان بروید.
• به خاطر داشته باشید هدف شما شرمنده کردن شاگردان نیست بلکه جلوگیری از مزاحمت است.


5.شاگردانی که رفتار خصمانه دارند:


• با انها مخالفت نکنید. 
• خونسرد باشید وسعی کنید سخنان خصمانه ی آنهارا به شیوه ای بهتر برگردانید.
• رفتار آنهارانادیده بگیرید وبه دنبال جلب همکاری جمعی نباشید.


۶. شاگردانی که تمایل به مشارکت درکلاس ندارند:


• ازابتدا سعی کنید همه را درگیر کنید.
• به آنهایک وظیفه ی ساده محول کنید.
• بعضی گروه کوچک را دوست دارند آنهارا در گروههای کوچک قرار دهید.
• سعی کنید سوالاتی از اوبپرسید که می تواند جواب دهد.
• به خاطر داشته باشید عدم مشارکت به معنای عدم یادگیری نیست شاید سبک یادگیری آنها این طورباشد.


۷.شاگردانی که در کلاس حضور ذهن ندارند:


• آنها را مخاطب قرارداده وسوال بپرسید.
• از ابزارهای بصری استفاده کنید.
• ازآنهادرخلاصه کردن درس کمک بخواهید.


8. شاگردانی که زیرکانه بحث اصلی درس را به سوی انحراف می کشانند:


• یادآوری کنید که همیشه روی موضوع باید بحث کرد.
• یک چارچوب از درس خود روی تابلو بنویسید تااگر خواستند از بحث خارج شوندبه روند بحث اشاره کنید.
• جعبه ی پیشنهادات را فعال کنید.
• چند دقیقه به آنها گوش دهیدخیلی وقتها خیلی افراد فقط می خواهند شنیده شوند.


9. شاگردانی که حکمفرما هستند:


• علت این تسلط را پیدا کنیددانستن علت در عکس العمل شما تاثیر دارد.
• مستقیما"درگیر نشوید به گروه متوسل شوید.

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت: 18:02