اهداف اصلی برنامه درسی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

ساخت وبلاگ
چکیده : اهداف اصلی برنامه درسی مطالعات اجتماعی، تربیت فردی و اجتماعی ومجهزشدن به مهارتهای زندگی، کسب مهارتها... با عنوان : اهداف اصلی برنامه درسی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی بخوانید :

اهداف اصلی برنامه درسی مطالعات اجتماعی، تربیت فردی و اجتماعی و
مجهزشدن به مهارتهای زندگی، کسب مهارتهای کاوشگری به منظور یادگیری مستمر و مادام العمر و تربیت شهروند مطلوب است. با این دیدگاه بدیهی است صرفاً به خاطرسپردن مجموعه ای از اطلاعات ارزش چندانی ندارد و آنگاه این دانستنیها مطلوب هستند که پشتوانه ای داشته باشند و این پشتوانه همانا عمل و ایمان است. لذا ارزشیابی نباید محدود به اهداف شناختی و دانشی شود.


 ارزشیابی باید با محتوای آموزشی تجارب و فعالیتهای یادگیری و روشهای  تدریس هماهنگی و تناسب داشته باشد.  به همین دلیل ما حق نداریم  چیزی را ارزشیابی  کنیم که  آن را آموزش  نداده ایم.


 برای مثال نمیتوانیم به دانش آموزانی که در بحث کلاسی ضعیف هستند  نمره کمی اختصاص بدهیم در حالی که روش مباحثه کردن را به آنها  نیاموخته ایم.


در ارزشیابی باید از ابزار و موقعیتهای متنوع و مناسب برای جنبه های گوناگون یادگیری استفاده کرد. محدود کردن آن به استفاده از یک ابزار، کار صحیحی نیست.


ارزشیابی باید وسیله ای باشد برای تحریک و تشویق    دانش آموزان به یادگیری بیشتر دانش آموزان و اولیا باید از محورها، چگونگی و ابزار ارزشیابی درس اطلاع کافی داشته باشند.


خلاصه آنکه نباید با آزمونها و امتحانات مشکل و دلهره آور، پرسش کردن از جزئیات و مانند آن احساس ناخوشایندی نسبت به درس مطالعات اجتماعی  پدید آید.  به عبارت دیگر دانش آموزان نباید در این درس که به منظور توانمند کردن آنها در زندگی فردی و اجتماعی برنامه ریزی شده است، احساس ناتوانی به شکست بکنند. بلکه به عکس انتظار میرود که دانش آموزان به طور سرزنده و پویا در کلاسهای درس مطالعات اجتماعی شرکت و از آموختن درسها لذت ببرند.


ارزشیابی مستمر باید بازخورد مناسبی به معلم بدهد تا بتواند  فعالیتهای مناسبتری  برای    دانش آموز  طراحی کند. ارزشیابی مستمر نباید به رتبه بندی و  دسته بندی دانش آموزان بیانجامد و یا معلم از طریق آن دانش آموز را به ناتوانی متهم کند، بلکه باید به معلم   بفهماند که دانش آموز در کجا قرار دارد و برای پیشرفت او در یادگیری، چه  تمهیداتی  باید  اندیشیده شود.


 ارزشیابی مستمر یا سازنده ،بخشی از فرایند آموزش است که معلم و دانش آموز به طور مرتب با آن درگیر هستند.


ارزشیابی مستمر براساس فعالیتهایی که دانش آموز در کلاس یا خارج از کلاس در طی یک دوره 
آموزشی انجام میدهد صورت میگیرد و هدف آن این است که به معلم بفهماند که نقاط قوت و ضعف دانش آموز چیست و برای مراحل بعدی تدریس، چه کارهایی لازم است و چگونه باید به دانش آموز کمک شود تا نقاط ضعف خود را رفع نماید. از آنجایی که فعالیتهایی که دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی انجام میدهند، متعدد و گوناگون میباشد، لذا ارزشیابی مستمر از این درس نیز محورهای مختلف و همچنین شیوه ها و ابزارهای متنوع را می طلبد.

 

منبع:كتاب معلّم(راهنماى تدریس) مطالعات اجتماعیچهارم دبستان

 

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت: 18:02