ارائه ی 50 راهكار براي ايجاد علاقه و تقويت مهارت دانش آموزان به خواندن روزانه قرآن كريم

ساخت وبلاگ
چکیده : 1- با تلاوت روزانه ي قرآن کريم در نزد دانش آموزان, برای آنان نقش الگويي داشته باشيد.  2-   بيش ترين ... با عنوان : ارائه ی 50 راهكار براي ايجاد علاقه و تقويت مهارت دانش آموزان به خواندن روزانه قرآن كريم بخوانید :

1- با تلاوت روزانه ي قرآن کريم در نزد دانش آموزان, برای آنان نقش الگويي داشته باشيد.

 2-   بيش ترين وقت کلاس را به خواندن قرآن آن هم توسط همه ی دانش آموزان اختصاص دهيد.

3-    دانش آموزان را به تدبر در پيام های قرآنی تشويق کنيد.

4-  از دانش آموزان بخواهيد پيام قرآني و برخي از آيات مشهور را در آيات درس يا مصحف شريف پيدا كنند.

5-   آيه ها ي مشهور را با رنگ (فسفري) در کتاب درسی مشخص كنند

6-      آيات مشهور مانند پيام های قرآنی را حفظ كنند.

7-      آيات درس يا پيام قرآني را مثل نوار با صوت زيبا بخوانند.

8-      جلسه ی آخر هر درس به « انس با قرآن در خانه » اختصاص دارد. نحوه ی انجام هر يک از اين تمرينات را در جلسه ی قبل از آن برای دانش آموزان توضيح دهيد.

9-      از والدين بخواهيد به انجام تمرينات کتاب مخصوصاً جلسه ی انس با قرآن در خانه نظارت کنند و پس از انجام کامل آن توسط دانش آموز در خانه, ضمن ارائه ی اظهار نظر در پايان اين صفحه آن را امضاء نمايند.

10-   ميثاق نامه ي تلاوت روزانه قرآن را که قبلاً تهيه کرده ايد, همه باهم امضا کنيد. و پس از آن در هر جلسه از دانش آموزان بپرسيد که چه کسانی در اين هفته هر روز قرآن خوانده اند ؟ اگر تعدادی نخوانده اند علت را جويا شويد و در رفع آن بکوشيد. مسلماً اگر دانش آموزان اصرار شما را ببينند خود را با نظر شما تطبيق خواهند داد.

11-   قرآن را از منزل به کلاس بياورند و از روی آن بخوانند.

12-   کلمات, آيات و عبارات مشابه را در درس يا کتاب و يا مصحف شريف پيدا و با هم مقايسه كنيد.

13-  همه با هم روزي يک صفحه يا کمتر از آن را در کلاس درس بخوانيد.

14-   از احاديث, اشعار و جملات ادبي مناسب مناسب براي ايجاد انگيزه برای انس روزانه با قرآن استفاده کنيد.

15-          نوار يا سي‌دي قرائت آيات کتاب درسي را در اختيار دانش آموزان قرار دهيد و آنان را تشويق کنيد در منزل تمرين کنند تا شبيه نوار صوتي بخوانند.

16-       نرم افزار آموزش قرآن را که به تفکيک پايه توليد و توزيع شده است را برای دانش آموزان تهيه کنيد و آنان را به  استفاده از آن تشويق نماييد.

17-  فيلم, نوار يا سي‌دي قرائت آيات کتاب را با صدای قاريان ممتاز جهان برای بچه‌ها پخش کنيد.

18-  دانش آموزان را تشويق کنيد تا با زمان سنج, سرعت تلاوت خود را در کلاس و منزل افزايش دهند.

19-  بين آنان رقابت ايحاد کنيدتا يك آيه را با يک نفس بخوانند.

20-   بين آنان رقابت ايحاد کنيدتا يك عبارت يا آيه را با صوت زيبا بخوانند.

21-   براي داوري در رقابت هاي کلاسي از دانش آموزان استفاده کنيد.

22-     « مسابقات روخواني قرآن براي دانش اموزان پايه هاي اول تا سوم ابتدايي» و « مسابقات روان‌خواني قرآن براي دانش آموزان پايه های چهارم و پنجم ابتدايي » به مسابقات قرآنی مدرسه و منطقه اضافه کنيد.

23-    دفترچه اي برای خواندن روزانه ی قرآن کريم تهيه کنيد تا دانش آموزان تلاوت روزانه ی خود را در جداول مربوطه علامت بزنند.

24-     دانش آموزان را تشويق کنيد در بين نماز ظهر و عصر يک صفحه يا کمتر از آن را در نمازخانه ي مدرسه بخوانند

25-     از هر موقعيت مناسب ضمن اشاره به معارف و آموزه هاي اخلاقی, به آيات قرآن استناد کنيد.

26-     احساس بچه‌ها را درباره ي تلاوت روزانه ی قرآن موضوع انشاء کلاسی يا مسابقه در مدرسه و منطقه قرار دهيد.

27-          در جلسات آموزش خانواده به موضوع اهميت انس روزانه ی دانش آموزان با قرآن تأکيد کنيد.

28-      با پرسش از معنای کلماتی که در فارسی و قرآن مشترک هستند, بچه‌ها را به فهم لغات و ترجمه ي آن و نيز يافتن هم‌خانواده ي لغات عادت دهيد.

29-      داستان هاي کتاب را همراه با پخش قرائت آيات مربوطه برای بچه ها تعريف کنيد.

30-       حالات پيامبر صل الله عليه و آله و سلم, ائمه ی اطهار عليهم السلام و بزرگان ديني درباره ي انس روزانه با قرآن را براي دانش آموزان بيان کنيد. در بخش « قطره اما دريا » ی کتاب های آموزش قرآن پايه های سوم تا پنجم موارد زيبايي ذکر شده است. با مشارکت دانش آموزان آن ها را آموزش دهيد.

31-          داستان‌هايي درباره ي اهميت و فوايد انس دائمي با قرآن کريم براي دانش آموزان بيان کنيد.

32-      حکايات شيرين, لطيفه‌ها و سرگرمي‌هاي مناسب درباره ی قرآن کريم ارائه دهيد.

33-       در قالب ويژه نامه به ارائه رهنمودهاي لازم براي دانش آموزان و اولياي آنان بپردازيد و دانش آموزانی را که انس روزانه با قرآن دارند را معرفی کنيد.

34-     از قاريان مشهور شهر, منطقه و مدرسه براي مراسم آغازين صبحگاه و ظهرگاه دعوت کنيد.

35-     از دانش آموزان فعال قرآنی مدرسه و منتخبين مسابقات قرآنی تجليل کنيد.

36-    آداب ظاهري و باطني تلاوت قرآن را به تدريج به دانش آموزان آموزش دهيد.

37-    برخي از آثار و اسرار تلاوت قرآن را به زبان کوتاه براي دانش آموزان بيان کنيد.

38-     فضائل تلاوت برخي از سوره‌ها و آيات را به زبان ساده براي آنان شرح دهيد.

39-   عواقب و نتايج سبك‌شمردن قرآن را گوشزد کنيد.

40-      وظايف هر يک از مسلمانان درباره ي انتظارات قرآن درباره ی خودش را برای دانش آموزان به زبان ساده بيان کنيد. مانند اهميت دادن به قرآن ( مريم  س 12) خواندن قرآن ( مزمل 20 ) آداب تلاوت ( اعراف204 ) تدبر در قرآن ( نساء 82 ) عمل به قرآن ( بقره 44 )

41-     با توجه به تفاوت هاي فردي و استعداد, علاقه و انگيزه ی هريک از دانش آموزان تكاليف خاص تحت عنوان فعاليت های فردی يا گروهی به آنان بدهيد. مانند حفظ, قرائت, داستان گويي, انشاء, شعر, روزنامه ديواری و ...

42-     به فضاسازي قرآني در مدرسه و كلاس ها اهميت بيش تری بدهيد مانند ديوار نويسي, پارچه نويسي, تراکت و...

43-     مدرسه ی قرآن و دارالقرآن هاي شهر را  به دانش آموزان معرفي كنيد.

44-      دانش آموزان علاقمند و با استعداد را شناسايي و آنان را به ثبت نام و شرکت در کلاس های تخصصی مدرسه قرآن و دارالقرآن های منطقه تشويق کنيد. هم چنين اين موضوع را با خانواده ی آنان در ميان بگذاريد.

45-     قرآن کم علامت را براي دانش آموزان پايه های سوم تا پنجم تهيه و آنان را به خواندن روزانه ي آن تشويق کنيد.

46-      به جايگاه قرآن کريم در ساير دروس مانند علوم تجربي، رياضي ، جغرافي، تاريخ و ... و حوزه هاي علمي و تربيتي ( تربيت قرآني ) توجه کنيد.

47-      با توجه به علاقه و تواناي خود در موقعيت های مناسب بين موضوعات مختلف درسی و آيات قرآن کريم ارتباط برقرار کنيد. اين کار ضمن ايجاد علاقه ی بيش تر دانش آموزان به قرآن کريم, در ايجاد رويکرد خلقت گرايانه در ساير دروس تاثير بسزايي در تربيت قرآنی دانش آموزان دارد. دارد.

48-      جشن شکوفه های قرآن کلاس اولی ها, مراسم شکرانه ی روخوانی کلاس سومی ها و مراسم شکرانه ی روان خوانی کلاس پنجمی هارا با شکوه و با تاکيد بر انس روزانه با قران کريم برگزار کنيد.

49-     از مدير مدرسه بخواهيد تا از کلاس شما بازديد کند و در حضور او دانش آموزانی را که هر روز قرآن می خوانند تشويق کنيد.

50-      مدير مدرسه ضمن تاکيد مکرر در مراسم آغازين مدرسه به انس روزانه ی همه ی دانش آموزان با قرآن کريم در مراسم های گوناگون مدرسه از دانش آموزان مدرسه تقدير نمايد. 

...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : سه شنبه 3 اسفند 1395 ساعت: 19:18