برخی از راهکارهای کمک کننده به رفع مشکلات انشاءنویسی دانش آموزان ابتدایی

ساخت وبلاگ
چکیده : 1-افزایش حوزه واژگان دانش آموزان با استفاده از بازی های کلاسی . 2- تقویت مهارت جمله سازی. 3-موضوع من... با عنوان : برخی از راهکارهای کمک کننده به رفع مشکلات انشاءنویسی دانش آموزان ابتدایی بخوانید :
1-افزایش حوزه واژگان دانش آموزان با استفاده از بازی های کلاسی .


2- تقویت مهارت جمله سازی.


3-موضوع مناسبی برای انشا انتخاب شود.


4-نوشتن انشاء در کلاس درس.


5-نوشتن انشاء بصورت گروهی توسط دانش آموزان.


7-تهیه روزنامه دیواری،و لوحههای مختلف کمک مؤثری به انشاء نویسی دانش آموزان می کند.


8-نوشتن انشاء در مورد یک تصویر خاص، هم به حل مشکل انشاء نویسی کمک می کند.


9- تکمیل کرد ن داستان های نیمه تمام.


10-ارتباط دادن درس انشا با سایر دروس .


11-معلم نیز به همراه دانش آموزان انشا بنویسد.ولی در آخر کار انشا خود را بخواند تا اعتماد به نفس دانش آموزان کاهش پیدا نکند.


12-انشا ی شفاهی می تواند به خلاقیت کودکان کمک کند.


13-داستان سازی توسط کودکان، بطوری که هر دانش آموزان به نوبت چند جمله ی داستان را ادامه بدهند و آن را کامل کنند.


14-تشویق دانش آموزان به مطالعه و کتاب خوانی .


15-اجرای نمایش های عروسکی در کلاس.


16- آموزش سمبل ها و نمادها .


17-استفاده از روش بحث وگفتگو در همه دروس .


18-جهت تشویق دانش آموزان به آنان کتاب جایزه بدهیم.


19-تصاویر مناسبی انتخاب کرده ودر مورد آن در کلاس درس بحث وگفت وگو کنیم.


20- شعر را به زبان ساده بنویسد.


21- انشاء می تواند بصورت سخنرانی هم باشد وچند نفر راجع به یک موضوع بحث کنند.


22-در پایه های پایین تر از مطالب محسوس استفاده شود و در پایه های بالاتر به موضوعات اخلاقی ،ادبی، فلسفی و... بیشتر پرداخته شود.


23-خلاصه نویسی مطالب روشی بسیار موثر است.


24-داستان نویسی با کلمات مرتبط.


25-ادامه دادن متن بصورت داستانی.


26-نوشتن داستان برای یک تصویرمثلابرای یک نقّاشی.


27-جایگزینی کلمه به جای کلمات یک متن و بازنویسی متن مورد نظر.


28-آشنایی فراگیران با انواع سبک ادبی.


29-آموزش نامه نگاری به فراگیران.


30-آموزش انواع مکالمات شفاهی به فراگیران.


31-تعریف معیارهای مناسب برای ارزشیابی.


32-نوشتن یک متن ساده نمایشنامه توسط فراگیران و اجرای آن در زنگ هنر.


33-ساعات درس انشا ءدر برنامه هفتگی مدارس افزایش یابد.


34-آموزگاران شرکت در دوره های کارآموزی و تقویت بنیه علمی در زمینه نگارش و دستور زبان فارسی تشویق شوند.


35-تشویق بیشتر و دادن اختیار به مدیران و دبیران تا در صورت احساس ضعف درس انشاء کلاس تقویتی تشکیل بدهند.


36-برگزاری مسابقات نوشتاری در مدارس و تشویق دانش آموزان برای شرکت در این مسابقات.


37-نوشتن انشاء در کلاس صورت حتی اگر 3 الی 4 سطر هم باشد


8-بعد از نوشتن انشا ء، یکی یکی از دانش آموزان بخواهیم تا انشای خود را بخوانند.


39-چون پرورش تخیل در کودکان خیلی قوی است و به داستان های خیالی و فضایی علاقه فراوان دارند بنابراین سعی شود 
موضوعات انشاء به صورت داستانی انتخاب شود.

40- برای دانش آموزان قصه ای بخوانیم بعد از آنها بخواهیم خود را به جای یکی از شخصیت های قصه قرار دهند و برای ما قصه شنیده را خلاصه نویسی نمایند.


41-تمامی موضوعات فصل ها را می توانیم در قالب داستان و به زبان بسیار ساده و کودکانه شروع و ادامه دهیم.


42- استفاده از موضوع های واگرا.


43- تلفیق درس انشا با سایر دروس .


44-ایجاد حس نوشتن  (کمک به تصویر سازی ذهنی دانش آموز)  با کمک پخش صدای :موزیک ،حیوانات، باد ،باران و.....


45-داستان سازی بدون آمادگی قبلی به طوری که هر دانش آموز بتواند به نوبت چند جمله ی داستان را ادامه بدهد.


46-استفاده از عروسک های دستی واجرای نمایش های عروسکی در کلاس.


47-استفاده از روش بحث وگفتگو در سایر دروس (هدیه ها ،بخوانیم ،تاریخ و...)می تواند سبب تقویت مهارت انشا نویسی شود.


48-تغییر » نهاد « یا » فاعل « در جمله و استفاده از محور جانشینی کلمه در جمله .


49-استفاده از محور جانشینی کلمه در جمله و تغییر » مفعول « در جمله .


50-تغییر » فعل « در جمله و استفاده از محور جانشینی کلمه در جمله .


51-پر کردن پرسش نامه : پرسشنامه ی دوره ی ابتدایی کوتاه ، و شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نام مادر ، سن ، جنس ، تاریخ تولد ، شماره تلفن و...است.


52- بر چسب نویسی : برچسب نویسی روش دیگری است یک معلم می تواند در کلاسهای انشاء استفاده کند ، در این قسمت از دانش آموزان خواسته می شود برای اشیای متعلق به خود یا اشیای متعلق به کلاس ، برچسب هایی تهیه و روی آن ها نصب کنند .


53-علامت نویسی : در این تمرین از دانش آموزان می خواهیم جمله ی کوتاهی را که خود بیان کرده اند ، روی کارتی بنویسند و در محل مناسبی نصب کنند مانند به گل ها دست نزنید کلاس را تمیز نگه دارید.


54- جانشین سازی ضمایر و اسامی .


55-بسط جملات : جمله کوتاهی در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم و از آنان می خواهیم آن را بسط دهند .


56-دوباره سازی جمله : جمله ای روی تخته می نویسیم و ازدانش آموزان می خواهیم آن رابا کلمات دیگری دوباره سازی کنند .


57-مقایسه کلمات باهم : کلماتی را روی تخته می نویسیم و از دانش آموزان می خواهیم آنها را باهم مقایسه کنند و جملاتی دوباره آنها بنویسند .


58-دستورالعمل نویسی : از دانش آموزی که بادبادک یا عروسکی درست کرده است ، می خواهیم دستورالعمل کار خود را بنویسد و آن را در کلاس بخواند .


59-درست کردن کارتهای تبریک ابتکاری : به مناسبت اعیاد و جشن های گوناگون از دانش آموزان می خواهیم.


60-استدلال : برای اینکه کودکان را وادار به استدلال کنیم ، سؤالاتی مطرح می کنیم و از آنان می خواهیم به آنها جواب دهند.


61-نامه نویسی : نامه هایی که دانش آموزان در دوره ابتدایی می نویسند باید کوتاه باشد.


62- ساخت کیسه ی جادویی وقراردادن اشیا مختلف ازجمله ساعت،کاغذ، سوزن، مداد و...که دانش آموز با انتخاب وسیله ی مورد نظر به طور تصادفی باید در مورد آن چند جمله بنویسند.


63-جمع آوری ضرب المثل ها و کلام های شیرین گذشتگان.

 

64-نوشتن خاطرات روزانه وتوصیف محیط اطراف با زبان ساده.


65-بهتر است در جلسه های اول انشا هر ساعت یک قطعه خوب ادبی در کلاس خوانده شود که دارای پیام و اندیشه ای باشد.


66-هر چند وقت یکبار سبک و شیوه نامه های انشاء نویسی به آنها آموزش دهیم.


67-در پایان اینکه به دانش آموزان یاد دهیم که هر اندازه می توانند، بیشتر و دقیقتر بیندیشند چون همان اندازه نوشته آنان پسندیده تر خواهد بود و ساده و روان بنویسند زیرا هر چه تفکر آنان منطقی تر و منظم تر باشد، انشای مورد نظر برجسته تر خواهد شد.


68-مطالعه والدین در منزل موجب تشویق فرزندان به این امر می گردد و اهمیت مطالعه را برایش بیشتر آشکار می سازد.


69- برگزاری نمایشگاه ها ومسابقات جذاب کلاسی ومدرسه ای برای انشاء نویسی

                                                        گردآوری وتهیّه وتنظیم : سهراب شکرانه نُنَه کران


...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : سه شنبه 3 اسفند 1395 ساعت: 19:18